Publicacions d’especial valor bibliogràfic

Aquesta secció reuneix més de 200 publicacions rellevants pel seu paper en la historiografia arqueològica o prehistòrica. Són obres d'alt valor bibliogràfic per ser primeres edicions, contenir gravats, tenir una molt acurada edició, etc.