Back to top

Sala permanent de Prehistòria

Zones

  • L'arqueologia valenciana

    Sala I
    Els inicis de l'arqueologìa valenciana i del Museu de Prehistòria de València.
  • L'evolució humana

    Sala II
    Naturalesa, biologia i cultura són les variables determinants de l'evolució humana.
  • Neandertals

    Sala III
    Les evidències de presència de comunitats d'humans neandertals a les terres valencianes
  • Sàpiens

    Sala IV.1
    Sàpiens van introduir importants innovacions tecnològiques en la producció d'útils. Els seus expresions culturals i artístiques es van incrementar juntament amb l'increment de població i de relacions entre grups.
  • L'art i l'adornament

    Sala IV.2
    Art i adornament en el Paleolític superior.
  • Epipaleolithic: the last hunters

    Sala V
    Room V assembles technological and artistic demonstrations of the latest hunting societies.
  • Neolithic: the first farmers and herders

    Sala VI
    Room VI houses the development of a new material culture characterized by ceramics and polished stone.
  • Post-Paleolithic art: images and beliefs

    Sala VII
    Room VII hosts a selection of post-Paleolithic art images made on stone plaques, rock shelters and pottery.
  • Eneolithic: the appearance of metals

    Sala VIII
    Room VIII brings us closer to the increasing social complexity of large settlements and eneolithic burial caves.
  • Bronze Age: cultural diversity

    Sala IX
    Room IX is dedicated to the Valencian Bronze Culture, a time when metal becomes widely used.
Back to top