El Puntal sobre la Rambla Castellarda (Llíria, València)

Vitrina 47
El Puntal sobre la Rambla Castellarda (Llíria, el Camp de Túria) és un exemple de poblat eneolític que ocupa el cim d’una muntanya així com les vessants. Les estructures documentades en sparlen de muralla, torre de planta circular i vivendes de planta oval. Els elements de la cultura material testifiquen activitats relacionades amb la fabricació de ceràmica i teixit, alhora que les nombroses puntes de fletxa i la preséncia de ceràmica campaniforme.
Back to top