La fauna del neolític

Vitrina 35
Amb el neolític en les nostres terres els grups humans inicien el control i gestió d’alguns animals, com ovelles, cabres, porcs, bovins i gossos. El procés de domesticació suposa una major previsió i un ús més planificat dels recursos. A més de carn, dels animals també s’obté llet, llana, altres productes secundaris i també força de treball.
Back to top